Aanvraagprocedure bij uw zorgverzekeraar

De aanvraag voor vergoeding wordt doorgaans door mij verzorgd.

Bij uw eerste aanvraag is een recept van de behandelend arts nodig.

Voor herhalingen kunt u zich rechtstreeks tot mij wenden.
Vergoeding

De vergoeding voor therapeutische elastische kousen zit standaard in het basispakket van elke zorgverzekeraar. Er is geen eigen bijdrage verschuldigd. Als uw verplichte eigen risico nog niet is voldaan, wordt dit wel eerst via uw zorgverzekering met u verrekend.
Copyright 2018 © Cora Rombouts B.V.