Klachtenregeling
U heeft een medische verstrekking geleverd gekregen. Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van de verstrekking hebben besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke verstrekking mag worden verwacht.
Hierbij leggen wij u uit hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over de geleverde verstrekking. Indien wij een ‘ontevredenheid‘ van u hebben vernomen zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

  1. Teneinde uw klacht in behandeling te kunnen nemen verzoeken wij u bovenstaand klachtenformulier in te vullen. Wij zullen er alles aan doen om samen met u de juiste oplossing te vinden. Wij zullen uw klacht binnen 5 werkdagen in behandeling nemen en contact met u opnemen.
  2. Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u terecht bij www.erisietsmisgegaan.nl
Stacks Image 13
Copyright 2018 © Cora Rombouts B.V.